УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Правилник о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град"

Правилник о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град" усвојен је на 15. сједници Управног одбора Универзитета у Бањој Луци Одлуком број 03/04-2144-7/14, од 24.06.2014. године.

Одлука Управног одбора Универзитета у Бањој Луци о усвајању Правилника о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град".пдф

Правилник о одржавању заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град.пдф


  • 11.07.2014. год.