УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Стипендије мађарског Balassi института за стипендирање студената у 2014/2015.години.Дана 28.марта 2014.године Министарство цивилних послова БиХ и Министарство људских ресурса Мађарске у Будимпешти су потписали Програм образовне и културне сарадње за период 2014-2016, којим се предвиђа да мађарска обезбиједи 50 стипендија годишње за  студенте из БиХ  за студиј у Мађарској.


Представници мађарског Balassi института за стипендије доставили су позив за стипендирање  студената  из БиХ у академској 2014/2015 години. У позиву се наводи да је за академску годину 2014/15 доступно 20 стипендија за I и II циклус студија из области агрикултуре и природних наука, 25 стипендија за I и II циклус студија технчких, технолошких и економских наука, те пет стипендија за докторски студиј на енглеском језику из свих области студија.


Иако је у документацији као крајњи рок за доставу апликација наведен 15. април о.г., на захтјев БИХ стране  рок за доставу апликација мађарском институту за стипендије од стране МЦП БиХ је пролонгиран за 28. април 2014. године и он подразумијева доставу потпуних апликација у елктронској форми и путем поште.


Апликације одабраних кандидата на енглеском језику пошаљите електронским путем у Pdf формату на e-mail: Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba  те обавезно по два примјерка апликација и путем поште на адресу Министарства цивилних послова, како би у МЦП били у могућносту да исте благовремено обједине и прослиједе надлежној мађарској институцији до 28.априла 2014.


Непотпуне и неблаговремено достављене апликације неће се узети у озир, а крајњу селекцију апликација вршиће мађарска страна.
 


  • 24.04.2014. год.