УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај о стицању истраживачког знања истраживач виши сарадник кандидата мр Миреле Кајкут

Др Вида Тодоровић, ванредни професор
Др Драган Николић, редовни професор
Др Миљан Цветковић, доцент
Др Данијела Кондић, доцент
 
НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

 


 Одлуком Научног вијећа Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци бр. 22-11-5/14 од 10.02.2014. године, именовани смо за чланове комисије за писање извјештаја о стицању истраживачког звања истраживач - виши сарадник кандидата мр Миреле Кајкут. У складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, те статуту Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци, а на основу прегледаног поднијетог материјала, подносимо сљедећи ИЗВЈЕШТАЈ.pdf


  • 14.04.2014. год.