УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Чланство у Извршном одбору ECP GR

Проф. др Гордана Ђурић, изабрана је за новог члана Извршног одбора Европског програма сарадње за биљне генетичке ресурсе од 1. јануара 2014. године.
Европски програм сарадње за биљне генетичке ресурсе - ECP GR (http://www.ecpgr.cgiar.org/homepage.html) је мрежа која постоји од 1980. године а сада има 43 државе чланице. Босна и Херцеговина је чланица ове мреже од 2008. године. Национални координатор у име БиХ је проф. др Гордана Ђурић.
Активности на очувању и заштити биљних генетичких ресурса унутар БиХ засноване су на Уставом утврђеним ентитетским надлежностима  над природним ресурсима и на сарадњи ентитетских координационих тијела. Координационо тијело у Републици Српској је Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци.
 

  • 10.12.2013. год.