УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај о стицању истраживачког звања истраживач - виши сарадник кандидата мр Санде Станивуковић

Доц. др Борис Пашалић, доцент
Проф. др Гордана Ђурић, редовни професор
Проф. др Горица Пауновић, ванредни професор
Доц. др Мирјана Жабић, доцент

 

НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Научног вијећа Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци бр. 22-258-3/2013 од 02.04.2013. године, имененовани смо за чланове комисије за писање извјештаја о стицању истраживачког звања истраживач - виши сарадник кандидата мр Санде Станивуковић. Сходно Закону о научно - истраживачкој дјелатности и Статуту Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци, а на основу прегледаног поднијетог материјала, доносимо сљедећи извјештај.


  • 24.06.2013. год.