УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Позив за 2. радионицу „Епигенетички механизми прилагођавања усјева на климатске промјене

Радионица „Епигенетички механизми прилагођавања усјева на климатске промјене“ ће се одржати 16.12.2021. године у 10:00 у сали 60 на Пољопривредном факултету. Ова радионица је намијењена студентима I, II и III циклуса студија у области пољопривредних и биолошких наука, као и свим заинтересованим за научноистраживачки рад у овој области.
 
Програм радионице:
 
10:00-10:15 – Уводна презентација - доц. др Мирела Кајкут Зељковић
10:15-10:30 – Основе епигенетике и епигеномике - Тања Крмпот, ма
10:30-10:40 – Повезаност епигенетике са биљним генетичким ресурсима - доц. др Санда Станивуковић
10:40-10:50 – Повезаност епигенетике са животињским генетичким ресурсима - доц. др Јелена Никитовић
10:50-11:00 – Тренинг „Биљна епигенетика: основе, примјена и методологије“  
 - Соња Рашета, ма
11:00-11:20 – Дискусија и закључна разматрања

  • 14.12.2021. год.