УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Очување генетике аутохтоне расе медоносне пчеле - Apis mellifera L.

У Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци почиње свеобухватни рад на истраживању стања и успостављању мјера за заштиту  и очување генетске чистоће аутохтоне расе медоносне пчеле.

Радна група, на састанку одржаном у петак (24.09.2021.), договорила је кораке ка имплeментацији пројекта усмјереног на контролисану селекцију медоносне пчеле јер је аутохтона раса идеално прилагођена климатским и пашним условима овог подручја, па свако укрштање са расама у окружењу  доводи до смањења производног потенцијала домаће расе и других особина, битних за успјех у пчеларству.
 
Током 2021. године прикупљени су узорци пчела са регистрованих репро - центара широм Републике Српске, а у будућем периоду добићемо увид у тренутно генетско стање те започети рад на конкретној заштити домаће пчеле и пчеларства као пољопривредне дјелатности.
 

  • 27.09.2021. год.