УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Саопштење за медије

За разлику од традиционалног енергетског планирања, кориштење обновљивих изора енергије (ОИЕ) усмјерава енергетско планирање с централизованих, националних пројеката према локалним заједницама с енергетским пројектима регионалног односно локалног значаја. Кориштењем биомасе пружа се могућност остваривања позитивних социо-економских учинака те позитивних учинака за животну средину.

Извори пољопривредне биомасе која се користи у енергетске сврхе су отпад и остаци из пољопривредне производње те енергетски усјеви. Главни облици искориштавања биомасе су производња биогаса, биодизела и биоетанола. Биогас се може користити за производњу електричне енергије и топлоте, као и за производњу биометана који се може користити као погонско гориво или ињектирати у мрежу природног гаса. Биодизел и биоетанол се користе као погонско гориво за моторна возила. Могу се користити као чисто гориво, али због техничких разлога најчешће се мијешају са фосилним горивима. Дрвенаста биомаса, нпр. остаци из воћарства, примарно се користе за производњу електричне енергије и топлоте.  

У циљу одрживог кориштења природних ресурса и промовисања ОИЕ потребно је енергетско искориштавање пољопривредне биомасе ускладити с другим политикама, прије свега производњом хране, како би се оствариле предности везане уз диверзификацију руралне производње и заштиту животне средине.

Пројекат АБЦДЕ Посавина (eng. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) се проводи у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина 2007 - 2013. У пројекту учествују Енергетски институт Хрвоје Пожар (ЕИХП) и Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (ИГР), као носиоци пројекта у Хрватској и Босни и Херцеговини,  те Вуковарско-сријемска жупанија, Брчко дистрикт те општине Орашје, Оџак, Домаљевац-Шамац и Шамац као партнери на пројекту. Провођење овог пројекта је започело 1. марта 2011. године, а активности на пројекту ће трајати 24 мјесеца.

Фокус пројекта АБЦДЕ Посавина је промоција енергетског искориштавања пољопривредне биомасе у Посавини. Циљана регија обухвата Вуковарско-сријемску жупанију, Дистрикт Брчко те опшине Шамац, Орашје, Оџак и Домаљевац-Шамац.

Пројекат има четири специфична циља:

  • Анализа потенцијала за кориштење пољопривредне биомасе у регији
  • Укључивање искориштавања пољопривредне биомасе у регионалне/локалне развојне планове 
  • Едукација пољопривредника
  • Промоција кориштења енергије биомасе с циљем одрживог развоја 

Примарне циљне групе пројекта су регионална и локална управа и самоуправа, пољопривредници, пољопривредне средњошколске установе у регији те потенцијални инвеститори за које ће бити припремљени разноврсни материјали те организоване радионице и промотивна догађања.

У Брчком, 27. јуна 2012. године, с почетком у 10 сати биће одржан Округли сто и дискусија између свих партнера на пројекту везано уз израду Заједничког акцијског плана и анализу постојећих развојних и других планова/стратегија/докумената. 

За више информација можете контактирати:  

Проф. др Гордана Ђурић
Универзитет у Бањој Луци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел: +387 51 312216, 330933
Факс: +387 51 312818
E-mail: gordanadju@gmail.com  

Борут Босанчић
Универзитет у Бањој Луци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел: +387 51 312216
Факс: +387 51 312818
E-mail: borutbosancic@gmail.com 

Душка Шаша
Енергетски институт Хрвоје Пожар
Савска цеста 163
10001 Загреб, Хрватска
Тел:  +385 1 6326 109
Факс:  +385 1 6040 599
E-mail: dsasa@eihp.hr     

Вељко Воркапић
Енергетски институт Хрвоје Пожар
Савска цеста 163
10001 Загреб, Хрватска
Тел:  +385 1 6326 122
Факс:  +385 1 6040 599
E-mail: vvorkapic@eihp.hr    


  • 22.06.2012. год.