УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Банка животињских гена Института за генетичке ресурсе

 

У банку животињских гена Института за генетичке ресурсе похрањено је на дугорочно чување 336 узорака (длака са фоликулом) гатачког говеда. Узорци су узети од грла из Херцеговине (Гацко и околина). У банци гена похрањени су и узорци од буше, магарца и подвелешке праменке.

 


  • 15.03.2021. год.