УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Приручник за гајење европске воћарске пчеле - Osmia cornuta (Megachilidae)

Приручник за гајење европске воћарске пчеле - Osmia cornuta (Megachilidae) је настао као резултат рада на пројекту 'Одржив опрашивачки сервис хортикултурних биљака у Републици Српској: инвентаризација врста, управљање и биолошки фактори ризика' финансираног од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске.

 
У приручнику се налазе опште информације о дивљим пчелама и њиховом значају. Кроз текст и бројне фотографије описана је европска воћарска пчела, њена морфологија и животни циклус. Посебна пажња посвећена је практичним савјетима у гајењу европске воћарске пчеле за потребе опрашивања воћа. Техника гајења описана је кроз фазе од прикупљања почетне популације, умножавања, чувања током зиме и заштите од паразита и патогена.
 
 
Електронска верзија Приручника налази се у прилогу, док се штампана верзија може купити на Институту за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци по цијени од 10 КМ.
 
Сав приход од продаје Приручника биће искориштен за побољшање услова за развој и намножење дивљих пчела у Ботаничкој башти Универзитетског града кроз садњу алтернативних биљних домаћина и изградњу станишта.
 
Приручник за гајење европске воћарске пчеле - Osmia cornuta (Megachilidae).пдф

  • 27.10.2020. год.