УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Шести европски конгрес ботаничких башти

 
Шести европски конгрес ботаничких башти
 
EUROGARD VI
 
28. мај - 02. јуни 2012. године
Острво Хиос, Грчка
 
Организатори:
  1. Међународна асоцијација ботаничких башти (Botanic Gardens Conservation International - BGCI)
  2. Грчка пољопривредна организација (Hellenic Agricultural Organization - Demeter)
  3. Балканска ботаничка башта "Крусиа" (Balkan Botanic Garden of Kroussia)
 
На конгресу је било 130 учесника како из Европских земаља тако и из Сједињених Америчких Држава, Русије, Израела, Либана, Азербејџана и Молдавије, међу којима и истраживачи са Универзитета у Бањалуци. Од земаља из окружења, поред Републике Српске, односно Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, конгресу су присуствовали и учесници из Хрватске и Словеније. На конгресу је саопштен рад под насловом "Ботаничка башта и парк Универзитета у Бањој Луци" аутора:
  1. Ђурић Гордана,
  2. Шуматић Нада,
  3. Дошеновић Љиљана,
  4. Ћопић Мира,
  5. Ступар Владимир и
  6. Давидовић Јелена,
а испред аутора рад је на конгресу презентовала Давидовић Јелена, дипл. инж.
 
Оcновна тематика овог скупа је била улога ботаничких башти у промјењивим условима који владају у свијету као и њихова улога у заштити биљног диверзитета кроз примјену Глобалне стратегије за заштиту биљака (GSPC) и њених основних циљева.
Више информација о овој стратегији се могу наћи на страници http://www.cbd.int/gspc/ .
 
Поред презентација појединачних ботаничких башти и њихових остварења, доста радова се односило на заштиту ендемичних и угрожених врста појединих земаља и регија, са нарочитим нагласком на богату флору Грчке и острва у Егејском мору. Такође, са новим свјетским токовима, мијења се и улога ботаничких башти у друштву, па оне постају мјесто састајања и едукације појединаца, породица, удружења и организација који нису директно повезани са научно-истраживачким радом у ботаничким баштама. У многим баштама се организују различита догађања: радионице, изложбе, представе и други едукативни садржаји који помажу подизању свијести људи о значају биодиверзитета и његовог очувања.
 
Основни проблем у скоро свим ботаничким баштама, нарочито са појавом економске кризе у Европи и свијету, јесте недостатак финансија за организовање социјалних и едукативних догађаја, а не ријетко и за подржавање основне дјелатности баште. Због тога, на конгресу, поред презентација и предавања, организоване су и радионице на којима су се размјењивала искуства и идеје појединих организација и констатоване основне препреке за даљи развој и примјену Глобалне стратегије за заштиту биљака.
 
На званичној страници Eurogard VI - http://www.eurogardvi.gr - се могу пронаћи све информације о главним циљевим и темама шестог европског конгреса ботаничких башти, као и закључци конгреса (директан линк:
http://www.eurogardvi.gr/img/EuroGardVI-Congress_Conclusions.pdf).

  • 04.06.2012. год.