УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Трећа обука у оквиру пројекта Успостављање очувања на фарми и система фармерског сјемена у БиХ

 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "УСПОСТАВЉАЊЕ ОЧУВАЊА НА ФАРМИ И СИСТЕМА ФАРМЕРСКОГ СЈЕМЕНА  У БОСН И ИХЕРЦЕГОВИНИ" којег у БиХ спроводи Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, 05.12.2019. године одржана је трећа обука учесника пројекта.

 
Програм обуке:
  1. Регистрацијагаздинставаимогућностисубвенционисањапроизводње (Г. Ђурић)
  2. Планирањеновепроизводње, анализеземљишта, производњарасада (В. Тодоровић, Н. Ђекић)
  3. Превентивназаштитаиприхрана (Б. ЛолићиВ. Тодоровић)
  4. Законскарегулативаиприједлогзањенеизмјене (Ј. ДавидовићГидас, Г. Ђурић) 

  • 06.12.2019. год.