УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

22. мај, међународни дан морске биолошке разноврсности

Одрживост је основни задатак 21. вијека. Очување биолошке разноврсности, а посебно морског биодиверзитета је од суштинског значаја у овој борби. Океан је оно што нашој планети омогућава
да живи и дише. Он мора бити очуван.

Планета је под притиском. Морски биодиверзитет се суочава са све већим опасностима. До 2100. године, без значајних промјена, више од половине свјетских морских врста ће бити на ивици истрјебљења. Пријетње долазе са свих страна- од климатских промијена, модификације станишта и уништења, закисељавање океана, аноксије због масовне употребе ђубрива у пољопривреди, инвазије страних врста као и превелике експлоатације животних ресурса.

Да би га заштитили, прво морамо боље разумијети морски биодиверзитет. То је улога УНЕСЦ-о међувладине океанографске комисије, а посебно Океан Биогеографског информационог система у саставу међународних океанографских података и размијене информација. Изградњом деценијског пописа морског живота, ове моћне алатке обезбједиће квантитативне основе биодиверзитета на регионално и глобалном нивоу. Добри подаци су од суштинског значаја за добру политику.

Међувладина комисија за океанографију сарађује са државам у очувању и одрживом коришћењу биолошке разноврсности у свим морским подручјима. То је пружање научне основе за глобални попис еколошки и биолошки значајних морских подручја којима је потребна заштита. Овај рад иде напријед са УНЕСЦО-вом мрежом Свијетске баштине морских подручја која површински представљају једну трећину свих заштићених морских подручја. То се проводи и са морским и обалним биосферним резерватима под УНЕСЦ-овим програмом „Човјек и биосфера“, промовишући основне приступе екосистему и просторном планирању. УНЕСЦО се такође обвезао да подржи и допринесе локалним и домаћих (аутохтоним) знањима за очување биолошке разноврсности мора, укључујући и острвска подручја.

УНЕСЦО ради да би Рио +20 учинио успијешним. Очување биолошке разноврсности лежи у срцу нове визије одрживог развоја коју свијет треба да примејни из Конференције за одрживи развој Уједињених нација. Међувладина комисија за океанографију је водила елаборат о Нацрту за океанско и приобално одржавање, као и међуагенцијски извјештај са препорукама за прелаз на плаво/зелену економију.

УНЕСЦО је дубоко укључен у „Живи окен и обала“ (Living Ocean and Coast): EXPO 2012 Yeosu, Koрeja, како би подигао свијест о питањима и ријешењима о океану. Организација је била веома ангажована у стварању међувладине политике и научне платформе за биолошку разноврсност и екосистемске услуге (IPBES), дјеловање у заштити биолошке разноврсности.

Морска биолошка разноноврсност је неопходна за живот на Земљи. Морамо дјеловати данас како би га заштитили и сачували за будућност. То је наша порука за 2012. Годину и Међународни дан биолошке разноврсности. 


  • 22.05.2012. год.