УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

ПРОЈЕКАТ УСПОСТАВЉАЊЕ ОЧУВАЊА НА ФАРМИ И СИСТЕМА ФАРМЕРСКОГ СЈЕМЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

"Enabling on-farm conservation and farmer-based seed systems in Bosnia and Herzegovina"

ПОЗИВ

заинтересованим за пријаву на обуку

Мјесто и датум: 05.12.2019. Институт за генетичке ресурсе, 10:00 часова

 Програм обуке:

  1. Регистрација газдинстава и могућности субвенционисања производње (Г. Ђурић)

  2. Планирање нове производње, анализе земљишта, производња расада (В. Тодоровић, Н. Ђекић)

  3. Превентивна заштита и прихрана (Б. Лолић и В. Тодоровић)

  4. Законска регулатива и приједлог за њене измјене (Ј. Давидовић Гидас, Г. Ђурић)

 

Пријаве се могу извршити на е-маил адресу: gordana.djuric@igr.unibl.org закључно са 29. новембром до16 часова.

 

Селекција заинтересованих учесника извршиће се на основу капацитета и досадашњег искуства заинтересованих лица. Обука се не наплаћује, сви остали трошкови учесника су њихови лични трошкови. Све презентације ће бити доступне учесницима обуке.

 

 

15.11.2019.


  • 19.11.2019. год.