УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Посјета Хрватској банци животињских гена

 
Mр Јелена Никитовић, истраживач-виши сарадник Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, посјетила је дана 18.06.2019.године Банку животињских гена у Хрватској. Након упознавања особља, начина рада, обиласка лабораторија и размјене искуства на терену, договорена је сарадња.
 
 
 

  • 01.07.2019. год.