УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Учешће у COST акцији “ Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the EU”

  Јелена Никитовић, виши асистент у Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци,  боравила је у Утретху, Холандија од 24. до 26. марта у склопу учешћа у COST акцији под називом "Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the EU”

 


  • 11.04.2019. год.