УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај о стицању истраживачког знања истраживач виши сарадник кандидата мр Иване Ђукић

 Проф. др Родољуб Oљача, редовни професор
Проф. др Нада Шуматић, редовни професор
Проф. др Никола Мићић, редовни професор


 
НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Научног вијећа Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци бр. 712/2011 од 14.12.2011. године, именовали смо за чланове комисије за писање извјештаја о стицању истраживачког знања истраживач виш сарадник кандидата мр Иване Ђукић. Сходно закону о научно-истраживачкој дјелатности и Статута Универзитета у Бањој Луци, а на основу прегледаног поднијетог материјала, подносимо сљедећи ИЗВЈЕШТАЈ


  • 26.12.2011. год.