УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Инвентаризацијa и евалуацијa биљних, животињских, шумских и водних генетичких ресурса на подручју Града Бања Лука – прва фаза

 На основу Одлуке Градоначелника број 12-Г-2683/17 од 03.08.2017. године потписан је Уговор број 12-Г-3635/17 од 11.10.2017. године и Анекс 1 на Уговор број 12-Г-3635/17 од 17.05.2018. године о Инвентаризацији и евалуацији биљних, животињских, шумских и водних генетичких ресурса на подручју Града Бања Лука – прва фаза између Града Бања Лука и Универзитета у Бањој Луци.

           Студија је израђена од стране Универзитета у Бањој Луци гдје су носиоци активности били Институт за генетичке ресурсе у сарадњи са Шумарским факултетом, Природно- математичким факултетом и Друштвом за истраживање и заштиту биодиверзитета.
 

  • 29.06.2018. год.

Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ
Кликни за увећан приказ