УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Mрежаник и пластеник


Mрежаник

Институт за генетичке ресурсе посједује мрежаник у којем је смјештен предосновни садни материјал воћака и винове лозе. Смјештена су стабла аутохтоних сорти јабуке, крушке, шљиве, трешње и вишње и чокоти аутохтоних сорти винове лозе. Наведени материјал је претходно тестиран на присуство вируса и фитоплазми при чему је потврђено одсуство истих. Стабла у мрежанику су заштићена од биљних ваши који су вектори за вирусе и фитоплазме.

Пластеник

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци је 2016. године подигао пластеник са комплетним системом за наводњавање. У пластенику је тренутно у току мултипликација локалних популација парадајза (Solanum lycopersicum L.), пасуља (Phaseolus vulgaris L.) и тикава (Cucurbita pepo L.) за потребе банке гена и потребе реализације пројеката у току.

----
Фотографије мрежаника и пластеника