УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Радна група за житарице и кукуруз - галерија

Мултипликација кукуруза
Кукуруз
Мултипликација кукуруза
Екотипови кукуруза
Принове кукуруза
Triticum aestivum L. - Пшеница
Кукуруз Zea mays L.