УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Редовне активности

Редовне активности института

Мултипликација принова за банку гена
Инвентаризација
Банка гена
In vitro конзервација
Земљани радови у ботаничкој башти