УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Парковски комплекс

Aлеја пајавца у парковском комплексу
Алеја платана
Алеја платана - прољеће
Групација стабала липе и смрче
Пољки јасен - Fraxinus angustifolia
Abonos храст лужњак изложен у парковском комплексу
Стабла липе у парковском комплексу
Групација стабала боровца
Групација стабала црног бора
Групација липа, млијеча и боровца
Дивљи кестен Aesculus hippocastanum L.
Стабла липе у парковском комплексу
Алеја платана - љето
Централни дио заштићеног подручја, пјешачка стаза
Идентификациона таблица на стаблу сребренолисне липе
Групација стабала смрче и боровца
Jaпанска трешња Prunus serrulata Lindl.
Pinus strobus - шишарке
Стабла бороваца - јужна стана заштићеног подручја