УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-41/15

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Партнери на пројекту: Агроимпекс" д.о.о. Градишка; Акционарско друштво Попово поље, Требиње; Пољопривредни произвођач Стојан Пећанин, Градишка - Турјак.

Каратак опис пројекта: Компаративно истраживање одговора старих сорти у поређењу са двије новоинтродуковане сорте на биолошке мјере контроле жилогриза и црне трешњине ваши, као и примјена третмана хлађења плодова након бербе у сврху дужег очувања плодова намијењених за конзумацију. Одржива производња трешње и повећање продуктивности гајених сорти.

Сарадници на пројекту: проф. др Биљана Кукавица, проф. др Зоран Говедар, проф. др Мирјана Жабић, мр Бранимир Њежић, Санда Станивуковић, мр, Мирела Кајкут Зељковић, мр, Петар Николић, дипл. инж., Златан Ристић, дипл. инж., Душан Пећанин, дипл. инж.

Вријеме реализације пројекта: 2016 – 2017