УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Унапређење стања природних и створених вриједности заштићеног подручја Универзитетски град"

 Тип пројектаНационални развојни

Установа/финансијер: Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Руководилац пројекта: Сунчица Бодружић

Емаил адреса руководиоца: suncica.bodruzic@igr.unibl.org

Опис и циљеви пројекта: Пројекат обухвата низ активности које се ослањају на резултате претходних пројеката, са циљем конзервације и унапређења природних и створених вриједности заштићеног подручја.

Приоритетни циљ пројекта је конзервација и унапређење природних и створених вриједности заштићеног подручја. Остваривање приоритетног циља, непосредно ће водити остварењу осталих задатих специфичних циљева:

·                     Унапријеђење и надоградња ботаничке баште и арборетума кроз изградњу инфраструктуре и повећање броја биљних врста  

·                     Очување дендрофлоре кроз редовну примјену његе дендрофлоре и одржавање и санацију простора комплекса „Универзитетски град“

·                     Повећање нивоа знања посјетилаца о природним вриједностима заштићеног подручја

 

Активности на провођењу мјера управљања заштићеним подручјем обезбиједиће виши ниво уређености простора и стварање бољих услова за редовно одржавање комплекса у циљу његовог оптималног коришћења цијеле године.

Кроз овај пројекат реализоваће се сљедеће активности:

-                      Изградња дијела пјешачких стаза у ботаничкој башти,

-                      Набавка садног материјала

-                      Санитарна резидба вриједних примјерака дендрофонда

-                      Обиљежавање биљних врста у ботаничкој башти и парковском комплексу

 

Предвиђено трајање вријеме пројекта: једна година

 

Почетак реализације и завршетак  пројекта: 2021

Предвиђени сарадници на пројекту: Никола Травар, Марина Антић, Наташа Пашалић