УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Ембриолошки аспекти генотипске карактеризације родног потенцијала тритикалеа (× Triticosecale Wittmack)

 

Установа/финансијер: Министарство за науку и технологију Републике Српске
 
Број уговора: 19/6-020/961-168/10
 
Руководилац пројекта: проф. др Нада Шуматић (nada.sumatic@sf.unibl.org)
 
Кратак опис пројекта: Истраживање у оквиру теме: ”Ембриолошки аспекти генотипске карактеризације родног потенцијала тритикалеа (× Triticosecale Wittmack)” представља један комплексан приступ у области пољопривредних наука - биљна производња, који има за циљ да истраживања продуктивности гајених биљака доведе, у складу са доступним истраживачким техникама, на ниво фундаментално - апликативних научних истраживања.
 
Сарадници на пројекту: доц. др Данијела Кондић, доц. др Вида Тодоровић, др Драган Мандић, доц. др Сретенка Марковић
 
Вријеме реализације: 2009.