УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Контрола родности лијеске (Corylus avellana L.) у производним условима Републике Српске

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске у склопу програма финансирања младих истраживача

Руководилац пројекта: проф. др Никола Мићић (nikola.micic@agro.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Данас велики проблем у подигнутим интензивним засадима лијеске представља проблем опрашивања и међусобне оплодње гајених сорти, што је главни ограничавајући фактор продуктивности.

Сарадници на пројекту: проф. др Десимир Кнежевић, проф. др Франци Штампар, мр Предраг Илић

Вријеме реализације: 2013 - 2015.