УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Програм управљања заштићеним подручјем за управљање ресурсима

Програм управљања заштићеним подручјем за управљање ресурсима "Универзитетски град“ за период 2013. - 2015. године, усвојен је на сједници Управног одбора Универзитета у Бањој Луци Одлуком број 03/04-3.1882-4/13, од 19.07.2013. године.

На исти је добијено позитивно мишљење Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа број 07/1.30/625-560/13, од 18.07.2013. године., као и сагласност Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије у Влади Републике Српске број 15.04-960-39/11, од 19.07.2013. године.


Програм управљања заштићеним подручјем за управљање ресурсима "Универзитетски град“ за период 2013. - 2015. годинe (.PDF)