УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Радна група - Индустријско биље

Радна група за индустријске биљке формирана у склопу Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске има за циљ да спроводећи различите активности допринесе чувању аутохтоних генотипова индустријских биљака од потпуног губитка. Индустријске биљке су гајене биљне врсте намјењене индустријској преради за производњу биљних протеина, уља, скроба, шећера, и тканина, као и дуван који се сврстава у групу остале индустрјске биљке. Познато је да су у нашем региону лан и конопљу гајили у скорo свим домаћинствима на селу. Међутим, употреба вјештачких текстилних влакана, ратна дешавања, злоупотреба конопље, миграције становништава, пропадање домаће текстилне индустрије учиниле су да су ове биљне врсте скоро у потпуности трајно изгубљене. Од посебног је значаја и колекционисање принова кромпира који се још увијек може пронаћи у сеоским домаћинствима, а који се због своје специфичности размножавања треба чувати у лабораторијама за in vitro културу. Коришћење високоприносних сорти и хибрида су довели до знатног сужавања генетичке варијабилности ратарских култура, а колекционисани аутохтони материјал индустријских биљака представља биолошку основу за рад оплемењивача. Активности које се спроводе у оквиру радне групе за индустријске биљке су инвентаризација терена, колекционисање, мултипликација, карактеризација, евалуација и докуметација. Колекционисане принове индустријских биљака се чувају у прописаним условима у Банци биљних гена Републике Српске. 

Чланови радне групе за индустријске биљке  

Име и презиме Матична институција E-mail Контакт телефон
Доц. др Данијела Кондић, координатор Универзитет у Бањој Луци danijela_kondic@yahoo.com 051 330 958
Др Милош Ножинић Пољопривредни институт Републике Српске milosn@blic.net 051 309 678
066 803 697
Др Драган Зарић Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди zaric64@yahoo.com 055 210 878
065 840 802
Боривоје Миливојевић Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди psstr@teol.net 059 224 177
065 840 803

 

ЗАНИМЉИВОСТИ О ИНДУСТРИЈСКИМ  БИЉКАМА:

Лан се убраја у најстарије гајене биљке. Гајили су га Асирци, Вавилонци, Египћани, Јевреји, и то за производњу влакна и уља, као и антички Грци и Римљани. Словени су гајили лан још прије велике сеобе народа. Ланено влакно је веома квалитетно, мање је јачине у односу на конопљино влакно, али је далеко финије. У изради тканина због свог квалитета додаје се другим влакнима: памуку, вуни, као и синтетичким влакнима. Лан је и веома важна уљна култура,  јер садржи у сјемену више од 30% уља.   

Влакно конопље спада у категорију средњегрубих влакана, али има низ особина по којима је и данас незамјенљиво. Влакно карактерише изражена јачина, али довољна еластичност.  Поздер или дрвенасти дио стабла може да се користи као огрјевни материјал, али и за производњу папира. Конопљино сјеме садржи око 30% уља, те је конопља значајна и за производњу квалитетног уља. Рафинирано уље се употребљава за јело.

Кромпир садржи поред скроба и високо вриједне протеине, витамине (C, B1, B2) као и минералне материје (K, Ca, Mg, P, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo). Такође, то је сировина за производњу шпирита, који се даље користи у хемијској, фармацеутској и прехрамбеној идустрији.

Листови дувана могу да се користе у различите сврхе. Из листова дувана може да се издвоји чисти никотин који служи као корисно средство у заштити биљака од инсеката, а може да се користи као сировина у фармацеутској индустрији. Такође, листови дувана садрже значајну количину органских киселина (лимунска и јабучна киселина) које се из листа издвајају одређеним технолошким поступком и могу да се користе у прехрамбеној индустрији. Сјеме дувана садржи више од 30% уља.