УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Директор

Др Марина Антић

  Доц. др Марина Антић, научни сарадник

 

Директор Института за генетичке ресурсе

Научни сарадник у научној области: Пољопривредне науке, научном пољу: Остале пољопривредне науке, ужа научна област: Очување генетичких ресурса.

Доцент за ужу научну област Очување генетичких ресурса.