УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Припрема пројекта по позиву Horizont 2020 „Management and sustainable use of genetic resources -SFS-07b-2015“

 

Установа/финансијер: Министарство цивилних послова БиХ

Број уговора: 10-33-15-143/14-29

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Партнери на пројекту: Agricultural Institute of Slovenia, Slovenia; Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia; Biotechnical Faculty, University of Montenegro; UKIM Faculty of Agricultural Science and Food, Department of Genetics and Plant Breeding; National Genebank, Suceava, Romania; Institute of Plant Genetic Resources "K.Malkov" Sadovo, Bulgaria; Albanian Gene Bank; Agricultural University of Tirana, Koder – Kamez, Tirana, Albania; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Pomology, Croatia

Кратак опис пројекта: Основни циљ пројекта је подршка изради пројектне апликације и организовању конзорцијума за пријаву пројекта на тему: Management and sustainable use of genetic resources SFS-07b-2015  у оквиру циља: Sustainable Food Security (H2020-SFS-2015-2; Sub call of: H2020-SFS-2014-2015).

Сарадници на пројекту: проф. др Никола Мићић, проф. др Нада Шуматић, проф. др Живојин Ерић, проф. др Горан Трбић, проф. др Зоран Говедар

Вријеме реализације: 2014 - 2016.