УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

ПРОЈЕКАТ УСПОСТАВЉАЊЕ ON FARM ОЧУВАЊА И СИСТЕМА ФАРМЕРСКОГ СЈЕМЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

II ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ

 

 Пројекат "Успостављање on farm очувања и система фармерског сјемена у Bосни и Hерцеговини" реализује Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Arche Noah  (Аустрија).

Циљ пројекта је допринос очувању и одрживој употреби биљних генетичких ресурса кроз побољшање знања пољопривредника о производњи сјемена и садница и јачања свјести фармера и потрошача о вриједности агробиодиверзитета.
Дугорочни циљ је доступносг органског сјемена на локалном тржишту (као и у сусједним земљама и Европској унији), чиме се развија могућност новог бизниса у руралним подручјима.
Све ово доприноси јачању свијести потрошача о локалној производњи сјемена и хране.
 
Позивају се заинтересовани да се пријаве за "on farm" конзервацију локалних популација поврћа у циљу њиховог одрживог кориштења.
Са одабраним лицима биће склопљен уговор о сарадњи на очувању генетичких ресурса у систему "on farm" конзервације локалних популација парадајиза, паприке и салате што укључује:
умножавање и одржавање биљака кроз неопходне агротехничке мјере,
стручно праћење производње од стране стручњака Института,
заједничко вредновање одабраних популација, односно праћење фаза раста и развоја, опис биљака и оцјена квалитета плода,
обезбјеђење довољне количине сјемена за банку гена Института након умножавања,
и друге мјере неопходне у циљу коришћења одабраних принова.
 
Институт ће обезбиједити почетни материјал и обуку за одабране  "on farm" произвођаче.
 
Заинтересована лица треба да се јаве на адресу координатора пројекта или адресу електронске поште Института за генетиччке ресурсе:
gordana.djuric@igr.unibl.org
info@igr.unibl.org
Све информације се могу добити путем телефона 051/348 080. Рок за пријаву је 20. новембар 2020. године.
Приликом пријаве потребно је попунити пријаву са основим подацима:
 
Име и презиме
Година рођења
Мјесто становања
Степен стручне спреме
Занимање
Површина која се у 2020. години може намјенити за производњу (m2)
 

  • 04.11.2019. год.