УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Gene Bank - Gallery

Working collection in gene bank
Dehumidifier
Accession
Accessions
Long term storage
Drying
Base collection
Base collection
Long term storage
Long term storage
Working collection
Gene bank