УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Working Group – Fodder Crops - Gallery

Lotus corniculatus
Lotus corniculatus
Multiplication
Experimental field
Grassland
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium repens