УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Working Group - Cereals and Maize - Gallery

Corn multiplication
Corn Zea mays
Corn multiplication
Corn ecotypes
Corn accessions
Triticum aestivum L.
Zea mays L.