УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

ALFGEN - Gallery

Bjelica apple
Lubeničarka pear
Ječmenka pear
Krompiruša apple
Nebožica plum
Determination of total phenols
Separation of vitamin C
Drying