УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Field Collection in Cajnice

Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče
Field Collection of autochthonous cultivars in Čajniče