УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

In vitro conservation - gallery

DNK isolation
DNK isolation
DNK isolation
DNK isolation
DNK isolation
Preparation of PCR mix
PCR
Pear explants in vitro culture
Pear explants in vitro culture