УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Nursery

IGR Nursery

Seedlings of woody plants
Oak - Quercus petraea
Irrigation in the nursery
Corylus colurna
Nursery
Nursery
Autochthonous varieties of apples