УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Koнтакт


Одабери контакт :

Институт за генетичкке ресурсе
 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бањалука
Република Српска
Телефон: 051/348-080
Факс: 051/348-089
info@igr.unibl.org

 


* Име :


* Е-пошта :


* Ваша порука :


*Сигурносни број: