УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Примјена вјештачког начина опрашивања у контроли родности лијеске (Corylus avellana L.)

  

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-5/13

Руководилац пројекта: проф. др Никола Мићић (nikmicic@yahoo.com)

Партнери на пројекту: Биотехнички факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија

Кратак опис пројекта: Пројекат је имао за циљ увођење вјештачког начина опрашивања у контроли родности лијеске код оних сорти које услијед утицаја климатских промјена цвјетају доста раније или касније у односу на остале сорте у засаду те при томе остају слабо опрашене или потпуно неопрашене од стране компатибилних опрашивача у засаду. Рад на пројекту је подразумијевао прикупљање полена и његово адекватно чување на контролисаној температури све до примјене вјештачког опрашивања, које ће се извршити разношењем полена у струји ваздуха у складу са развојем стигматичних стубића на врху женског мјешовитог пупољка

Сарадници на пројекту: доц. др Миљан Цветковић, Предраг Илић, мр, проф. др Анита Солар, доц. др Валентина Шмицер, проф. Роберт Веберич

Вријеме реализације: април 2014 - децембар 2016.