УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипске специфичности оплодње лијеске (Corylus avelana L.) у еколошким условима бањалучке регије

Руководилац:   Проф. др Никола Мићић

Истраживачки тим:
Доц. др Миљан Цветковић
Доц. др Љубомир Радош
Доц. др Лидија Томић
Мр Димитрије Марковић
Мр Борут Босанчић

 

Вријеме реализације:
2011. - 2012. година

Извори финансирања:
Министарство науке и технологије РС

 

Кратак опис пројекта:
Циљ пројекта је проучавање генотипских специфичности у диференцијацији ткива и генеративних ћелија у процесу формирања мушког и женског гаметофита у еколошким условима бањалучке регије. Посматрање динамике диференцијације оваријалног меристема у женским мјешовитим пупољцима и њиховог раста и развоја након опрашивања и формирања мирујуће сперматичне структуре, што представља услов за диференцијацију сјемених заметака и оплодњу. Проучавање генотипских специфичности полена у еколошким условима бањалучке регије, у периоду његовог формирања и функционалних активности, представља основу за дефинисање сортне композиције у функцији реализације родног потенцијала у засадима лијеске. Посматрање динамике диференцијације мушког гаметофита у процесу микроспорогенезе, као и његове функционалне способности током опрашивања код гајених генотипова лијеске основа су за ријешавање питања оплодње. Недовољно познавање ових процеса као генотипских специфичности у датим еколошким условима гајења, основни су разлог због којег лијеска постиже слабе резултате и при томе је слабо заступљена на овим просторима.

Резултати пројекта:
Одбрањен магистарски рад на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци  под називом "Генотипске специфичности полена лијеске (Corylus avellana L.) у еколошким условима бањалучке регије"; обука младог истраживача за рад у научно истраживачкој области; добијени резултати су искористиви за лакше разумијевање процеса опрашивања и оплодње лијеске у агроеколошким условима западног дијела Републике Српске;

Објављени радови:
Ilic P., Micic N. (2013): Production characteristics of the fruit of hazel (Corylus avellana L.), cultivars grown in terms of Banja Luka region, Book of abstracts II International symposium and XVIII scentifics conference of agronomist of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 26-29, p. 299.

Илић, П. (2012): Морфолошке карактеристике полена лијеске (Corylus avellana L.) код генотипова гајених у условима Бање Луке, 5. научно –стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, 22.-25. новембар 2012., Бања Лука , Књига сажетака, стр. 114.