УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат са младим истраживачима под називом: "Kолекционисање, евалуација и регенерација генетичких ресурса поврћа"

  

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/964-25-1/15

Руководилац пројекта: проф. др Вида Тодоровић (vida.todorovic@agro.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Током вегетације, за сваку принову, пратиле су се екофизиолошке особине карактеристичне за дату врсту, односно раст и развиће, те реакција биљака на еколошке факторе. Посебан акценат био је  на производним особинама за дату врсту, прије свега карактеристикама циљаног органа који се користи у исхрани (луковице код црвеног или бијелог лука, плод код парадајза и парике и др.). Тиме се добио преглед квалитета и значаја испитиваних генотипова генетичких ресурса поврћа на подручју Републике Српске, њиховој прилагодљивости условима успијевања и могућност комерцијалне производње истих, као и њихово коришћење у оплемењивачком раду.

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, Нина Кујунџић, дипл. инж., др Владимир Меглич, проф. др Нада Парађиковић, др Мирјана Васић, доц. др Мирјана Жабић, мр Марина Антић

Вријеме реализације: 2015 - 2017.