УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Динамика диференцијације женског гаметофита крушке у зависности од позиције цвјетова у цвасти

Руководилац: доц. др Љубомир Радош

Истраживачки тим: мр Миљан Цветковић
                                   мр Свјетлана Зељковић
                                   мр Лидија Томић
                                   мр Димитрије Марковић
                                   Невена Савановић

Извори финансирања: Министарства науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације:2009 - 2010
 
Кратак опис пројекта: Интензиван узгој крушке подразумјева у потпуности контролисано питање опрашивања цвјетова и заметања плодова. Значајан родни потенцијал који крушка као воћна врста посједује у већини случајева реализује се у знатно мањем проценту него што је неопходно за добијање високих приноса. Разлози за ово налазе се у чињеници да пчеле слабо посјећују цвијет крушке у периоду цвјетања али и условима који владају у вријеме цвјетања и оплодње. Неповољни временски услови током периода цвјетања (кише, високе температуре, ниска релативна влажност ваздуха) могу утицати на лошу оплодњу и заметање плодова. Динамика цвјетања цвјетова у цвасти може бити од великог значаја, јер се усљед дужег периода цвјетања донекле може избјећи негативан утицај неповољних временских услова. Осим разлике у заметању, анализа развијених плодова указује на одређене разлике у карактеристикама плодова у зависности од позиције у цвасти. Упознавањем са специфичном динамиком развоја женског гаметофита крушке динамичким праћењем приликом формирања и развоја плодова из цвјетова на различитим порецима гранања у цвасти, отвара се могућност за прецизно дефинисање модела опрашивања у функцији заметања плодова.
Основни циљ пројекта је да се у потпуности проуче разлике у динамици развоја цвјетова на различитим порецима гранања цвасти крушке, имајући у виду чињеницу да разлика у динамици цвјетања појединачних цвјетова у цвасти износи пет и више дана. Детаљном анализом и упознавањем са динамиком развоја женског гаметофита на хистоцитолошком нивоу отвара се могућност за прецизно дефинисање модела развоја цвасти и опрашивања цвјетова у њој, као основе процеса заметања плодова.

Резултати пројекта: Реализација активности на пројекту представља наставак активности на пољу проучавања констиутције женског гамтофита крушке, као важног параметра за успјешну и економичну производњу.

Магистарске тезе: пријава мастер тезе кандидата Сузане Бабић под називом "Конституција женског гамтофита кроз микрофенофазе развоја појединачних цвјетова у цвасти крушке", Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци