УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Зелене Стазе – осјети и окуси традицију

 

 

Установа/финансијер: Министарство трговине и туризма Републике Српске

Број уговора: 14.07-325-103/17

Руководилац пројекта: др Марина Антић (marina.antic@igr.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Пројекат је имао за циљ идентификовање и означавање постојећих и нових зелених стаза на подручју општине Чајниче.

Сарадници на пројекту: Мирела Кајкут Зељковић, мр, Наташа Пашалић, дипл. инж., Никола Травар, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2017.- 2018.