УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипска карактеризација нематода Лијевче поља

Руководилац: проф. др Родољуб Ољача

Истраживачки тим: проф. др Гордана Ђурић
                                   мр Душка Делић
                                   мр Биљана Лолић
                                   Бранимир Њежић, дипл. инж.
                                   Миљана Бабић


Извори финансирања:  Министарство науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације:2009 - 2010
 
Кратак опис пројекта: Нематоде су најбројнија група метазоа на Земљи, чија је дужина тијела мања од 1 мм. Нематоде карактерише изразито полифаган начин исхране, што им даје значајно мјесто у ланцима исхране. До сада је описано преко 4000 врста нематода које паразитирају више биљке. Штете које нематоде причињавају годишње износе 10% свјетске пољопривредне производње. Неке групе фитопаразитних нематода причињавју и индиректне штете као вектори Непо и Тобра вируса. Због специфичног начина живота и неспецифичних симптома штетних ефеката, штете које причињавају на пољопривредним културама, најчешће се приписују другим, прије свега абиотским факторима. Контрола штетног дјеловања нематода је сложен, скуп и дуг процес, због чега превентивне мјере имају посебан значај.

Пројектом ће се извршити генотипска идентификација фитопаразитних нематода на подручју Лијевча поља. Морфометријска и генотипска идентификација ради се у Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Пољопривредним институтом (ИЛВО) Мерелбеке, Белгија. Прва идентификација биће извршена морфолошко-таксономским методама, а коначни резултати биће потврђени генотипском идентификацијом.

Резултати пројекта: Резултати овог пројекта послужиће као основа за процјену степена ризика од штетног дјеловања нематода на пројектном подручју на основу чега ће се вршити даља истраживања у циљу превенције и смањења штета. Такође познавањем нематолошке комуне може се утврдити и еколошко стање земљишта, као и чињеница да су неке групе погодни биолошки агенси за контролу других штеточина те би њихова идентификација у пројектном подручју била значајна.

Објављени радови:

-Њежић Б., Митровић Б., Грујић Н., Сњежана Хрнчић: Распрострањеност фитопаразитних нематода на парцелама кромпира на подручју Рогатице.  Страна: 160, година: 2012. Назив скупа: I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске Book of abstracts - XVI International scientific congres of Republika Srpska agronomists. Trebinje 22-25 March
-Њежић Б., Мацановић И., Грујић Н., Сњежана Хрнчић: Распрострањеност корјенових нематода Meloidogyne spp: на подручју општине Невесиње Страна: 53, година: 2012. Назив скупа: I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске Book of abstracts - XVI International scientific congres of Republika Srpska agronomists. Trebinje 22-25 March:2012
-Nježić B., Macanović I., Grujić N., Waeyenberge, L. : Occurence of the northern root-knot nematode in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. 31st International Symposium of the European Society of Nematologists. Adana Turkey September 23-27, 2012. Proceedings. Page 199.

Магистарски радови: одбрањена мастер теза кандидата Бранимира Њежића под називом “Effects of Tagetes patula cv Single Gold on Meloidogyne chitwoodi, Pratylenchus  and Steinernema feltiae“,  Ghent University, Belgium, Erasmus Mundus program EUMAINE – European Master of Science in Nematology, jun 2010. godine. Mentor prof. Dr. Maurice Moens.