УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипска карактеризација мушке стерилности сорте Блатина

Руководилац: проф. др Драгутин Мијатовић

Истраживачки тим:  мр Татјана Јовановић Цветковић
                                      мр Миљан Цветковић
                                      Лидија Томић, дипл. инж.
                                      Невена Савановић

Извори финансирања: Министарства науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације: 2009 - 2010

Кратак опис пројекта: Географска заштита поријекла производа, као основ за наступ на тржишту ЕУ, намеће потребу очувања аутохтоних врста и сорти и афирмацију аутентичних производа. Сорта Блатина представља водећу аутохтону сорту винове лозе за производњу црвених вина, не само у Републици Српској, већ и у читавој БиХ. Као таква она завређује посебну пажњу у проучавању и потенцијалном елимисању постојећих недостатака, који се значајно манифестују у процесу производње.
Предмет истраживања у оквиру пројекта је генотипска карактеризација мушке стерилности сорте Блатина. Блатина је аутохтона сорте са више отворених питања у биологији раста и развоја, који морају бити проучени и у складу са морфолошким карактеристикама сорте, да дају основе за њихову генотипску стандардизацију и заштиту у складу са протколом УПОВ конвенције.

Резултати пројекта: Захваљујући резултатима који су остварени реализацијом овог и одређених пројектних активности на овом пољу у предходном периоду (а које су такође предмет суфинансирања Министарства науке и технологије Владе републике Српске), биће реализован детаљан опис најважнијих аутохтоних сорти винове лозе БиХ

Докторске дисертације: Татјана Јовановић- Цветковић. 2013.  "Анатамско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ" .  Универзитет у Бањалуци, Пољопривредни факултет.

Објављени радови: Татјана Јовановић- Цветковић.(2012). Male gametophyte of female flowers in grapevine. I Међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске. XVI International scientific congres of Republika Srpska agronomists. Trebinje 22-25 March 2012: Book of abstracts: 140.