УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Евалуација и генетичка карактеризација аутохтоних типова воћака и винове лозе Републике Српске

Руководилац:  проф. др Гордана Ђурић

Извори финансирања: Министарства науке и технологије Републике Српске

Вријеме реализације: :2009 - 2010
 
Кратак опис пројекта: Гермплазма аутохтоних генотипова воћака и винове лозе у Републици Српској није систематски проучавана, иако постоје подаци који говоре о њиховом значајном биодиверзитету на овим подручјима (Ђурић ет ал., 2007). Република Српска је, као дио прошлих држава, била изложена утицају различитих цивилизација и култура. Први писани подаци о гајењу ових култура потичу из времена Отоманске владавине, а први попис и статистичке анализе урађене су за вријеме Аустро-Угарске царевине. Највећи значај имале су јабука, крушка и шљива. Слично би се могло констатовати и за винову лозу, јер је још средњовјековна Босна била препознатљива виноградарско-винарска земља заједно са јужним хумско-херцеговачким дијелом (Краљевић, 2006). Сматра се да је на подручје Републике Српске у то вријеме унесен већи број страних сорти са истока и запада, а оне су често у различитим крајевима добијале различита локална имена учествујући, преко спонтане или планске хибридизације и селекције у настајању нових сорти које ће касније бити назване аутохтоне сорте.

У Републици Српској су активности на очувању вриједних генотипова обновљене 2005. године, прво кроз Сееднет пројекат а затим и уз подршку Владе Републике Српске, од када се спроводе инвентаризација, колекционисање и дјелимична евалуација аутохтоних генотипова воћака и винове лозе. Од 2005. године инвентарисан је значајан дио територије Републике Српске а одређени број генотипова је колекционисан, калемљен и регенерисан у постојећим колекционим засадима воћака (Бања Лука, ботаничка башта) и винове лозе (Сјеверовци, Дубица). За одређени број генотипова одрађена је и помолошка евалуација плодова, односно гроздова. Спроведена испитивања указују на богатство и разноврсност гермплазме воћака и винове лозе Републике Српске, које нису систематски истражене. Гермплазма воћака и винове лозе Републике Српске представља значајан извор интересантних својстава: отпорност према штеточинама и проузроковачима болести, изузетан укус, изузетна обојеност покожице и меса плода, вријеме зрења, вегетативни и генеративни потенцијал и сл., који одликују одређене генотипове. Ови генотипови воћака и винове лозе као такви представљају предмет истраживања.

Евалуацијом и генетичком карактеризацијом створиће се профили карактеристични за дати генотип чиме се аутохтони материјал Републике Српске може укључити у шире анализе: одређивање степена сродности са савременим сортама, одређивање потенцијалних родитеља и блиских сродника као и мјесто поријекла описаног материјала.
 
Резултати пројекта: Значај добијених резултата огледа се у дефинисању значајних својстава аутохтоних генотипова воћака и винове лозе Републике Српске као потенцијалне користи за будућа истраживања и одређивању мјеста аутохтоних генотипова у свјетској популацији воћака и винове лозе.

Објављени радови:

Gordana Đurić, Lidija Tomić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić. (2009). Fruit Genetic Resources in Republika Srpska. Acta Agriculturae Serbica, vol. XV, 28, 31-40.

Jovanović–Cvetković Tatjana, Tomić Lidija, Leko, M. (2009): Old vine varieties in Herzegovina as a base for development of sustainable viticulture. 19th EUCARPIA Conference Genetic Resources section, Ljubljana, Slovenia, 26-29 May 2009. Agricultural institute of Slovenia. Book of Abstracts: 42.

Гордана Ђурић, Никола Мићић, Миљан Цветковић, Љубомир Радош, Борис Пашалић, Татјана Јовановић Цвeтковић, Лидија Томић, Марина Радун. (2010). Евалуација и генетичка карактеризација аутохтоних генотипова воћака и винoве лозе Rепублике Српске. Први симпозијум хортикултуре у Босни и Херцеговини са међународним учешћем, Зборник сажетака, 24-26. мај, Влашић, Боснa и Херцеговина.