УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Чланови Научног вијећа Института

Научно вијеће Института је стручни орган, у складу са посебним законом и на основу сходне примјене одредаба Статута Универзитета у Бањој Луци које се односе на вијеће факултета/Академије.

Чланови Научног вијећа су истраживачи у научном звању и наставници, запослени са пуним радним временом на Универзитету у Бањој Луци, који су ангажовани у редовним активностима Института.

Директор Института је предсједавајући Вијећа по функцији.
 

 

Проф. др Гордана Ђурић,
предсједавајућа Научног вијећа

Редовни професор Универзитета у Бањој Луци и одговорни наставник за групу предмета из ужих научних области Хортикултура и Очување   генетичких ресурса на првом, другом и трећем циклусу студија на Пољопривредном факултету и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса. Руководилац студијског програма трећег циклуса Пољопривредне науке на Пољопривредном факултету. Национални координатор БиХ за ECP GR - Европски програм сарадње очувања биљних генетичких ресурса. Координатор програма очувања генетичких ресурса.

Контакт: gordana.djuric@griunibl.rs.ba

 

Проф. др Никола Мићић

Редовни професор Универзитета у Бањој Луци и декан Пољопривредног факултета (2003-2008; 2014-). Одговорни наставник за групу предмета из ужих научних области Воћарство и Биометрика на првом, другом и трећем циклусу на Пољопривредном факултету и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса. Шеф Катедре за биометрику на Пољопривредном факултету у Бањој Луци. Координатор радне групе - Воћке и винова лоза у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске.

Контакт: nikmicic@yahoo.com

 

Проф. др Радослав Декић

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци за групу предмета из уже научне области Физиологија животиња на Природно-математичком факултету у Бањој Луци и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса.


Контакт:  radoslav.dekic@pmf.unibl.org

 

Проф. др Нада Шуматић

Редовни професор Универзитета у Бањој Луци за групу предмета из уже научне области Ботаника. Предаје на Шумарском и  Природно-математичком факултету у Бањој Луци и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса. Члан Сената Универзитета  у Бањој Луци (2012-2016) испред Шумарског факултета. Координатор радне групе - Дивљи сродници гајених биљака у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске.

Контакт: sumatic2006@yahoo.com

 

Проф. др Горан Трбић

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци и декан Природно – математичког факултета од 2015. године. Предаје групу предмета из уже научне области Физичка географија - Животна средина на Природно – математичком факултету и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса. Експерт Босне и Херцеговине за област Климатске промјене при UNFCCC - Оквирна Конвенција Уједињених нација о климатским промјенама. Координатор радне групе - Генетички ресурси и климатске промјене у програму очувања генетичких ресурса Републике  Српске.

Контакт: gorantrbic@yahoo.com

 

Проф. др Зоран Говедар

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци. Декан Шумарског факултета (2008-2012; 2012-2016). Предаје групу предмета из уже научне области Гајење шума, предмети Екологија гајења шума и Гајење шума 1 на Шумарском факултету. Координатор редовних активности на спровођењу мјера одржавања заштићеног подручја "Универзитетски град" - избор и спровођење узгојних мјера на стаблима у заштићеном подручју.

Контакт: jbgovedar@gmail.com

 

Проф. др Родољуб Ољача

Редовни професор Универзитета у Бањој Луци за групу предмета из уже научне области Исхрана и Физиологија биљака. Члан Сената Универзитета у Бањој Луци испред Института за генетичке ресурсе од 2016. године. Предаје на Пољопривредном и Шумарском факултету У Бањој Луци. На првом циклусу предаје предмете: Физиологија биљака, Физиолошке болести биљака. На другом циклусу предаје предмете: Физиологија минералне исхране биљака, Екофизиологија дрвенастих биљака. На трећем циклусу предаје предмете: Физиологија стреса гајених биљака.

Контакт: oljaca_r@yahoo.com