УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Запослени

Др Марина Aнтић

Истраживач - виши сарадник у Центру за биодиверзитет. Стручни сарадник за  хортикултуру у Универзитетском граду. Руководилац Републичке банке биљних гена.
Секретар комбинованог студијског програма Очување и одржива употреба генетичких ресурса.
Менаџер канцеларије за програм EURAXESS 

Контакт: marina.antic@igr.unibl.org

 

 

 

Санда Станивуковић, мр

Истраживач – виши сарадник у Центру за одрживо коришћење генетичких ресурса. Виши асистент за ужу научну област Очување генетичких ресурса на Комбинованом студијском програму  Очување и одржива употреба генетичких ресурса.

Контакт: sanda.stanivukovic@igr.unibl.org

 

 
 
 
 

Мирела Кајкут Зељковић, мр

Истраживач – виши сарадник у Центру за биодиверзитет. Виши асистент за ужe научнe области Очување генетичких ресурса и Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране.

Контакт: mirela.kajkut@igr.unibl.org

 Предраг Илић, мр

Стручни сарадник у Центру за биодиверзитет. 

Контакт: predrag.ilic@igr.unibl.org

 

Мр Јелена Никитовић

Стручни сарадник у Центру за биодиверзитет. Виши асистент за ужу научну област Очување генетичких ресурса на Комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса.

Контакт: jelena.nikitovic@igr.unibl.org

 

Наташа Пашалић дипл. инж. 

Стручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду. 

Контакт: natasa.pasalic@igr.unibl.org

 

Сунчица Бодружић, дипл. инж. 

Стручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду.

Контакт: suncica.bodruzic@igr.unibl.org

 

Никола Травар, дипл. инж.

Стручни сарадник у Центру за одрживо коришћење генетичких ресурса.

Контакт: nikola.travar@igr.unibl.org

 

Златан Ристић, дипл.инж.

Стручни сарадник у Центру за одрживо коришћење генетичких ресурса на одржавању заштићеног подручја "Универзитетски град" .

Контакт: zlatan.ristic@igr.unibl.org

 

Сандра Мајкић

Референт за административно – техничке и књиговодствене послове.

Контакт: sandra.majkic@igr.unibl.org

 

 Рада Ступар

Лаборант у Центру за одрживо коришћење генетичких ресурса на одржавању заштићеног подручја "Универзитетски град".

  

Никола Гламочић

Радник на одржавању заштићеног подручја "Универзитетски град".

 

Дане Радуловић

Радник на одржавању заштићеног подручја "Универзитетски град".

 

Марко Кузман

Радник на одржавању заштићеног подручја "Универзитетски град".