УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Сарадници у редовним и осталим активностима Института запослени на Универзитету у Бањој Луци

 

Проф. др Данијела Кондић 

Ванредни  професор  Универзитета у Бањој Луци. Одговорни наставник за групу предмета на ужој научној области Ратарство на Пољопривредном факултету и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса. Координатор радне групе - Индустријско биље у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске.

Контакт:  danijela_kondic@yahoo.com

 

Проф. др Вида Тодоровић 

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци. Одговорни наставник за групу предмета на ужој научној области Хортикултура (повртарство) на Пољопривредном факултету и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса. Координатор радне групе Поврће у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске.

Контакт: vida.todorovic@agrofabl.org

 

Проф. др Биљана Кукавицa  - Јовановић

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци. Одговорни наставник за групу предмета на ужој научној области Биохемија и молекуларна биологија на Природно-математичком факултету и на комбинованом студијском програму Очување и одржива употреба генетичких ресурса.
Сарадник Института на пројекту: "Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње ".

 

Проф. др Мирјана Жабић

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци. Одговорни наставник за групу предмета на ужој научној области Биохемија и молекуларна биологија на Пољопривредном факултету.
Сарадник Института на пројектима: "Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње " и " Колекционисање, евалуација и регенерација генетичких ресурса поврћа".

Контакт: mirjana.zabic@agrofabl.org

 

Проф. др Душка Делић

Ванредни професор Универзитета у Бањој Луци. Одговорни наставник за групу предмета на ужој научној области Заштита здравља биља.
Сарадник Института на пројектима: "Увођење процедура санитације и сертификације садног материјала аутохтоних сорти воћака" и " Здравствени статус урбаног зеленила на подручју Бања Луке и Подгорице".

Контакт: duska.delic@agrofabl.org 

 


Доц. др Татјана Јовановић-Цветковић

 
Доцент Универзитета у Бањој Луци на групи предмета из хортикултуре за област виноградарство, ампелографија и винарство на Пољопривредном факултету. Субкоординатор за винову лозу у радној групи за воћке и винову лозу у програму очувања  генетичких ресурса Републике Српске. 

Контакт: tatjanajc@yahoo.com

   

 
Мр Драгана Радуловић 
 
Стручни сарадник за научноистраживачки рад у кабинету проректора за научноистраживачки рад и развој Универзитета у Бањој Луци. Кординатор радне групе за љековито, ароматично и зачинско биље у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске. 

Контакт: dragoljupce1@yahoo.com

 


Мр Борут Босанчић


Виши асистент Универзитета у Бањој Луци. Ужа научна област Биометрика. Члан радне групе за документацију и информисање у програму очувања генетичких ресурса.

Контакт: borut.bosancic@agrofabl.org

 


Јелена Давидовић, мр


Виши асистент Универзитета у Бањој Луци на групи предмета из хортиклутуре (расадничка производња, цвјећарство, дендрологија, хортикултурно уређење простора) на Пољопривредном факултету. Стручни сарадник Института за генетичке ресурсе на пословима у Ботаничкој башти.

Контакт: jelena.davidovic@griunibl.rs.ba

 


Слободан Стојнић, мр

Виши асистент Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Хортикултура.
Стручни сарадник Института у Центру за одрживо коришћење генетичких ресурса, на пословима у Ботаничкој башти.

Контакт: slobodan.stojnic@agrofabl.org

 


Мр Дино Хасанагић

Виши асистент Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Биохемија и Молекуларна биологија на Природно-математичком факултету.
Сарадник Института на пројекту:  "Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње ".

 Контакт: hasanagicd@pmfbl.org

 


Мр Бранимир Њежић


Виши асистент Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија на Пољопривредном факултету.
Сарадник Института на пројектима: "Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње ", "Увођење процедура санитације и сертификације садног материјала аутохтоних сорти воћака", "Здравствени статус урбаног зеленила на подручју Бања Луке и Подгорице" и "Пројекат билатералне сарадње са Црном Гором под називом Dryocosmus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) осица шишкарица кестена и потенцијална опасност по шуме кестена у Босни и Херцеговини и Црној Гори".


Контакт: branimir.njezic@agrofabl.org

 

 Мр Биљана Лолић

Виши асистент Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија на Пољопривредном факултету.
Сарадник Института на пројектима: "Увођење процедура санитације и сертификације садног материјала аутохтоних сорти воћака" и "Здравствени статус урбаног зеленила на подручју Бања Луке и Подгорице". 

Контакт: biljana.lolic@agrofabl.org

 

 Тања Крмпот, дипл. инж.

Асистент Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Генетика и оплемењивање биљака на Пољопривредном факултету.
Сарадник Института на пројекту: "Агрономска и технолошка својства застарјелих сората и локалних популација пшенице" и  "Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње ".

Контакт: tanja.krmpot@agrofabl.org

 

Петар Николић, дипл. инж.

Сарадник Института на пројекту: "Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње ".

Контакт: petar_nikolic991@yahoo.com